29.10.10

Retallada de la BBC a la televisió gal.lesa


La BBC, que està obligada per llei a proveir d'un mínim de 520 hores en llengua gal.lesa al canal en aquesta llengua, S4C, ha anunciat que retallarà quasi un 20% (en uns 4 milions de lliures) el pressupost dels seus programes en gal.lès que apareixen al canal S4C.
Aquesta notícia és especialment important a causa del paper que juga aquest S4C en la normalització de la llengua.

Actualment, la BBC prodieix programes informatius i d'esports, així com el famós serial "Pobl y Cwm".

Sentència contra la topinímia occitana


A través de VIlaweb coneixem de la notícia que el tirbunal de Montpeller ha sentenciat de retirar tres cartells que a l'entrada de la població occitana de Vilanova de la Magalona ( a l'Herault) donaven la versió occitana del nom del municipi.
Basant-se en el fet que el francès és la "llengua de la República" el tribunal ha decidit que es porti a terme una altre mesura tan jacobina.

14.10.10

The Catalan language

Ens arriba aquest video senzill sobre l'ús de la llengua catalana i el seu ús en el món dels negocis.


1.10.10

El gal.les i el breto a EuroNewsEn aquest video de 8 minuts, que disfrutem gracies a l'ajut del company Sion, es tracta la vitalitat i el diferent reconeixemnt de les llengues gal.lesa i bretona.

El gaelic al Consell de Ministres de la UE


El passat mes de maig, durant un consell de ministres de la UE, el ministre per assumptes d'educaci´´o, Mike Russell, va fer una intervenci´´o en gaelic. Aquesta fita en la presencia oficial de la llengua escocesa a les institucions, ha arribat de la ma del ministre i mebre del govern del SNP (en minoria), que durant els anys 90 va ser Chief Executive del partit i que s'ha destacat per impulsar normatives en favor dela llengua, com la LLei pel Gaelic (Achta na Gaidhlig/Gaelic Language Act).
Des d'aqui li donem les gracies pel gest.

Referendum a Gal.les:ja tenim data
Amb tota probabilitat (pendent d'un tramit amb el govern angles) el proper 3 de març de 2011 es celebrara el referendum per augmentar les competencies legislatives de l'Assemblea gal.lesa.
Es preten que en els 20 ambits on es pot ja legislar, qualsevol assumpte es pugui fer directament ja que fins ara alguns aspectes dins d'aquesta ambits cal demanar permis a Westminster.
Si surt un resultat de "no", les coses quedarien com estan.

Aquest referendum es part de l'acord de govern de coalicio dels laboristes i els nacionalistes el 2007, on varen endegar la convencio "Un Gal.les"("One Wales").